August 27, 2009

Om Konferens Skåne

Konferens Skåne drivs av Indicatum AB i Lund.

Alla uppgifter var vid införandet i databasen korrekta. Dessa uppgifter kan förändras i takt med att konferensanläggningarna genomför förändringar i utbud och service. Oriktiga uppgifter kan korrigeras med ett mail till Konferens Skåne.

Siten är under uppbyggnad och fler konferensaläggningar kommer att läggas in i databasen.